(+689) 40 - 980 - 369 dir@clgmake.ensec.edu.pf
Sélectionner une page

Fa’ahanahanara’a i te tā‘ere pa’umotu, e ‘ohipa nā te tā‘ato’a, Metua e tamari’i!

 I te mahana pae 20 nō me, ua fa’atupuhia te tahi fa’ahanahanara’a i te parau no te tā’ere  pa’umotu i roto i te fare ha’api’ira’a tuarua nō Makemo. I te taime po’ipo’i, nā te mau metua tamari’i i fa’aineine mai te tahi mau fa’anahora’a nō te fa’aite e ha’api’ira’a i te mau piahi e nā hea ia rave. Ua hau i te toru ‘ahuru pupu’ōhipa tei ha’apa’ohia mai e te mau metua tamari’i, mau hoa, mau rima turu pāpū . Te vai ra te parau nō te rima’i, te parau nō te ‘orero, no te ‘ene i te ‘ūpe’a, te hāmanira’a i te mono’i te pēnira’a i te pāreu, te ha’utira’a i te ‘upa’upa (to’ere, pahu, hakete, ’ukulele…), te pātiara’a fā… e te vai atu ā.
Ua fa’aineine ato’a mai te tā’atira’a a te mau metua tamari’i i te tahi mau mā’a hotu e mā’a tumu nō te fa’ahiro’a fa’ahou ia ‘āiū mā i ta rātou iho mā’a. Ua ‘āmui mai te mau mero nō te apo’ora’a ‘ōire, te tahi mau metua nō Katiu tae noa atu te mau metua tei tae rahi mai nō te turu mai i teie fa’anahora’a,. Ua ‘ōpanihia teie fa’anahora’a nō te po’ipo’i nā roto i te hō’ē tamā’ara’a ‘āmui, tei fa’aineinehia mai e te mau metua e te mau utuutu mā’a a te fare ha’api’ira’a. Te hina’aro nei te fa’atere ha’api’ira’a e tae noa atu i tō na mau rima turu e ha’amauruuru i te feia ato’a tei tauturu pāpū mai ia manuia teie fa’anahora’a. Mauruuru e mauruuru roa.

GANIVET vahine, ‘orometua nō te pū o te mau ‘ite

Mauruuru nō te mau hōhō’a ia NATUA tāne, ‘orometua nō te mau ‘ā’āi e hōhō’a fenua